“Kompanije koje to ne budu shvatile, za deceniju ili dve nestaće sa globalne poslovne mape”, istakla je Lončar na Kopaonik biznis forumu i podsetila da evropska regulativa i finansijsko tržište prave krupne iskorake u podržavanju “zelenih projekata”.

U okviru panela na temu finansiranja cirkularne ekonomije, direktorka Simensa je naglasila da je ta kompanija konkurentna upravo zato što je posvećena inovacijama i što održivo posluje.

“Moja poruka svim privrednicima bila bi identična onoj koju je pre 175 godina izrekao osnivač Simensa kada je istakao da ne želi da proda budućnost firme za kratkoročni profit. To je ostala smernica i pravac razvoja naše kompanije u kojoj se ne razmišlja kratkoročno, a veoma je aktuelno i danas kada pričamo o održivom razvoju”, kazala je Lončar.

Rukovodstvo kompanije, koje je još pre 50 godina organizovalo odeljenje za zaštitu životne sredine, a pre 25 godina predstavilo svoj prvi izveštaj o okolini, preteču današnjih izveštaja o održivosti, smatra da su digitalizacija u industriji i energetici, korišćenje obnovljivih izvora energije, čuvanje resursa i cirkularna ekonomija, jedini siguran put za planetu.

“Moramo da shvatimo da održivi razvoj nije trošak, već investicija u budućnost. Čak i u teškim vremenima treba da mislimo održivo i investiramo odgovorno kao i da ulažemo u dalju modernizaciju. Primera radi, implementacijom Simensovih tehnologija i rešenja kod naših kupaca i partnera izbegnuto je stvaranje emisije ugljen dioksida (CO2) za 150 miliona tona u 2022. godini”, rekla je Lončar.

Kako je istakla, Simens je jedan od pionira u održivom poslovanju, a iz godine u godinu pojačava svoje aktivnosti u ovoj oblasti. 

“Jedna smo od prvih kompanija u svetu koja se još pre osam godina obavezala da će biti karbon neutralna do 2030. Do sada smo smanjili emisiju CO2 za 46 odsto u našim objektima i fabrikama, 65 miliona evra smo uložili u projekte energetske efikasnosti što je rezultiralo sa oko 13 miliona uštede godišnje, a 78 odsto energije u našim poslovnim prostorima dolazi iz obnovljivih izvora”, navela je Lončar.

Ukazala je da je održivost postala važan kriterijum za poslovanje u svim oblastima.

“Na delu imamo nekoliko uticaja – regulativu poput EU taksonomije koji direktno usmerava tržište kapitala ka održivim projektima, zatim kompanija koje na zahtev kupaca traže od svojih dobavljača da poštuju standarde odgovornog ponašanja kao i investitore koji zahtevaju da projekti imaju jasnu zelenu komponentu. Tu je i povećan nadzor javnosti kroz aktivističke pokrete, potrošače koji traže zdrave proizvode i zaposlene koji žele da rade u kompanijama koje odgovorno posluju”, istakla je Lončar.

Govoreći o stanju cirkularne ekonomije u Srbiji, direktorka Simensa je rekla da Srbija ima mnogo potencijala u ovoj oblasti, ali i mnogo posla. 

“Cirkularna ekonomija je prilika za budući razvoj održivog društva u Srbiji. Procene su da se uvođenjem cirkularne ekonomije u Srbiji može otvoriti 30.000 novih radnih mesta i dodatno povećati konkurentnost privrede. Da bi se to desilo, moramo mnogo više da radimo na jačanju znanja privrednika na temu regulative, ekonomske isplativosti i neophodnosti njenog uvođenja zbog EU regulative”, kazala je Lončar.

Ocenila je da tu država i privredne komore, baš kao Nemačko-srpska privredna komora, mogu značajno da pomognu.

“Takođe, treba razmišljati i o poreskim olakšicama za kompanije kao i o dodatnoj finansijskoj podršci države za zelene projekte”, rekla je Lončar.