On je za RTS kazao da je to urađeno u skladu sa preporukama Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije.

“Preporuka je bila da nema biračkog mesta sa više od 1.800 upisanih biračkih mesta iako je zakonom propisan maksimalan broj upisanih birača od 2.500”, podsetio je on.

Naveo je da predstavnici gradskih uprava uradili kompletan pregled svih biračkih mesta na “kvalitetan i dobar način” tako da, kako je kazao, “sada ima 85 biračkih mesta više”

Prethodno je sapšteno da je na današnoj sednici GIK -a usvojena Odluka o koordiniranom sprovođenju izbora za odbornike Skupštine grada Beograda i odbornike skupština gradskih opština Beograda, raspisanih za 2. jun.

U saopštenju piše da Skupština Srbije donela Zakon o izmenama Zakona o lokalnim izborima, kojim je predviđeno da GIK svojim aktom reguliše pitanja vezana za koordinirano sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda i odbornike skupština gradskih opština.

“U skladu sa tim, opšti akti GIK-a, koji se odnose na uređenje biračkog mesta i prostorije za glasanje, kao i na postupak predlaganja lica u biračke odbore za sprovođenje glasanja, usklađeni su sa izmenama Zakona”, naveo je GIK, preneo je Beoinfo.

Uz izbore za odbornike Skupštine grada Beograda, 2. juna će se glasati i na izborima za 17 beogradskih opština.