“U izbornom materijalu, pored glasačkih listića, nalazi se sav ostali potrebni materijal za održavanje izbora u Beogradu 2. juna. Tu su paravani, kontrolni listovi, zapisnici o radu, posteri i ostalo”, izjavio je predsednik komisije Zoran Lukić, koji je prisustvovao tom događaju.

Prema njegovim rečima, procedura je takva da će koordinatori GIK-a sav materijal odneti u opštine i tamo pod punim obezbeđenjem obaviti prebrojavanje listića, pakovanje u vreće i razvrstavanje po biračkim mestima, da bi u petak bili podeljeni biračkim odborima.

“U nedelju, na dan glasanja, birački odbori će doneti izborni materijal na glasačka mesta i u 7 časova izbori mogu da počnu”, rekao je Lukić.

U Beogradu za predstojeće izbore ima 1.265 biračkih mesta, a broj upisanih birača iznosi 1.602.112. Na Zbirnoj izbornoj listi za izbore za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisane za 2. jun, nalazi se 14 lista, kandidata na gradskim izborima.