Za pripadnike mađarske nacionalne manjine ove godine štampano je tek par hiljada listića više od onih namenjenih pripadnicima bošnjačke manjine (mađarski – 116.865, bošnjački – 114.043).

Na izborima za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća učestvovaće “Sandžačka demokratska partija – Husein Memić”, “Stranka pravde i pomirenja – dr Misala Pramenković”, “Bošnjačko jedinstvo – dr Sulejman Ugljanin”, “Savez za Sandžak i dobre Bošnjane” i “Bošnjačka lista – Esad Džudžo”.

RIK je potvrdio po pet lista i za albansku, rusinsku i rusku manjinu, četiri liste podnele su Aškalije, po tri liste imaju bugarska, bunjevačka, egipatska i slovačka nacionalna manjina. Izmedju dve liste biraće Romi, Rumuni, Ukrajinci i Česi, dok su po jednu listu predali Vlasi, Grci, Nemci, Poljaci i Slovenci.

Izbori za 19 saveta nacionalnih manjina zakazani su za 13. novembar, dok će četiri manjine – goranska, makedonska, hrvatska i crnogorska, birati predstavnike putem elektorske skupštine.