On je za radio Sto plus kazao da su sva biračka mesta na teritoriji Novog Pazara zatvorena.

“Nije bilo problema, osim sitnijih, tehničkih, koje smo rešavali u hodu”, rekao je Mahmutović.

Dodao je da je radno telo, pored izbora za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, bilo zaduženo i za kontrolisanje izbora za nacionalne savete Albanaca, Aškalija, Grka i Egipćana na teritoriji Novog Pazara.

On je naglasio da to radno telo nije vodilo i nema podatke o izlasnoti u Novom Pazaru.

Prema nezvaničnim podacima, iznetim od strane posmatrača i učesnika izbora, izlaznost u Novom Pazaru je oko 40 odsto.