“Cilj ove manifestacije je da kroz realizaciju matematičkih igara i popularnih predavanja ovu nauku približi učenicima i studentima”, rekao je profesor Univerziteta Aleksandar Šebeković.

Učenici novopazarskih osnovnih škola smatraju da je ova manifestacija prilika da se matematika đacima predstavi na zanimljiv način, i da im je pružena mogućnost da sa radoznalošću i radošću rešavaju matematičke probleme.

Ovu manifestaciju organizovao je Centar za unapređenje i popularizaciju matematike.