On se u saopštenju zahvalio svim posmatračima i kontrolorima koji su učestvovali u izbornom procesu, ali i ukazao na greške koje se, kako je rekao, ponavljaju.

“Hvala svima koji su učestvovali u procesu. Posmatračima i kontrolorima koji su bili od 6 .00 na terenu.

Napomenuo je da se  “ponavljaju ponovo greške” na koje je taj pokret  upozoravao.

“Nedopustivo je da do 22.00 opozicija koja delegira kontrolore ne izađe sa projekcijom izbornih rezultata”, saopštio je Manojlović.