“Novi Beograd je primer naselja koje je planski građeno tako što je pored zgrada planiran i dovoljni broj zelenih površina, igrališta, škola i vrtića” – rekao je Manojlović u razgovoru sa stanovncima te opštine – preneo je njegov pokret.

Po njegovim rečima, danas se narušava ambijentalna celina Novog Beograda – dodaju se nove zgrade a smanjuju zelene površine i igrališta u blokovima 61, 62, 63 i 64, kao i na Bežanijskoj kosi.

“To moramo da zaustavimo. Razvoj grada mora biti ravnomeran u širinu tako što ćete, pored zgrada, imati i dovoljno zelene površine, vrtića i škola” – rekao je Manojlović.