Jedna od tih stavki u svojim izjavama, dodao je profesor, je govor mržnje i uznemiravanje, ponižavanje i postupanje usmereno na određeno imenovanog sudiju, i tu je istakao slučaj Miodraga Majića.

„Sudija Majić je najčešće predmet tih napada, gde je sudija ponaimenično odredjen. Ima i napada kada se kritikuju odredjeni sudski postupci kao i odredjene presude koje nisu pravosnažne, gde je jasno koji sudija odlučuje. Ima i napada na sudstvo u celini, kao i na tužilaštvo u celini. Time se zastrašuje čitavo sudstvo, jer se zapravo šalje poruka šta će se desiti onima koji se drznu da presudjuju onako kako predsednik ne smatra da treba da bude“, naveo je Marinković.

Kazao je da se analizom Vučićevih izjava prepoznaje poseban tip govora koji je diskriminatoran po svojoj prirodi.

„To je govor mržnje, i to je uznemiravajuće i ponižavajuće postupanje“, istakao je Marinković.

Dodao je da predsednik Vučić pokušava da kod publike pokušava da predstavi sudstvo i tužilaštvo u Srbiji kao profesije koje su nestručne i koje su nečasne.

„To je populistička retorika koja je vidjena i u drugim zemljama Evrope i sveta. Ono što kod nas posebno dolazi do izražaja je taj govor mržnje. Sudije i tužioce predsednik u svojim izjavama predstavlja kao stranačke aktere, čime im inputira da postupaju nestručno i nesavesno, a zapravo otkriva svoje shvatanje sudija i tužioca“, istakao je Marinković.

Prema njegovim rečima, iz Vučićevih izjava se može zaključiti o njegovoj nespremnosti da prihvati bilo kakav pluralizam u društvu.