NOVI PAZAR– Ministar za drzzavnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Markovich izjavio je da su odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi koje omoguchavaju da opsstine budu osnivacci medija na jezicima nacionalnih manjina u potpunosti u skladu sa Ustavom Srbije. Markovich je pojasnio da su zakoni o regulisanju vlasnisstva drzzave nad medijima doneti pre Ustava koji je utvrdio da se nivo dostignutih prava nacionalnih manjina ne mozze smanjivati. Zakon o lokalnoj samoupravi predvidja da opsstine mogu da osnivaju radio i televizijske stanice radi izvesstavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u opsstini u sluzzbenoj upotrebi, dok je Zakonom o radiodifuziji predvidjeno da opsstine ne mogu biti osnivacci i vlasnici medija. U Agenciji za privatizaciju agenciji Beta je recceno da je njima stigao zakljuccak Vlade Srbije o prekidu privatizacije medija koji emituju program na jezicima nacionalnih manjina do izmene Zakona o radiodifuziji i spisak od osam medija na koje se to odnosi. Kako se navodi u toku je prekid privatizacije medija: Radio Srbobran, Javno preduzeche Novi Beccaj, BC INFO iz Bele Crkve, RTV Indjija, RTV Panccevo, Informativni centar iz Kikinde, Radio Subotica i Radio Stara Pazova. Novopazarska regionalna TV nije na tom spisku, ali u Agenciji kazzu da to, najverovatnije, nije konaccan spisak medija ccija privatizacija che biti prekinuta. Regionalna TV je svojevremeno trazzila da bude izuzeta iz procesa privatizacije i dalje bude finansirana iz budzzeta novopazarske opsstine. Grupa za reformu medijskog sektora zatrazzila je jucce od Ministarstva kulture da sprecci osnivanje javnih glasila koje bi bilo u suprotnosti sa medijskim zakonima i ocenila da su nova ressenja udar na reformu u ovom sektoru.