“Ukupan finansijski dug EPS-a za 12 meseci povećan je sa 147 milijardi na 166 milijardi dinara. Sa druge strane, stepen realizacije investicija iznosi 67 odsto, od kojih je svega 30 odsto iz sopstvenih izvora EPS”, piše u saopštenju stranke.

Marsenić je naveo da je stanje u poslednjem kvartalu poboljšano jer je gubitak smanjen za 5,8 milijardi dinara, ali da je to “posledica povećanja cene struje do kog je došlo u septembru 2022. godine”.