Dodala je da su ti „ohrabrujući podaci rezultat masovne vakcinacije gradjana i adekvatnih odluka Vlade, poput odobravanja stranim državljanima da se u Srbiji vakcinišu, ali i povoljne epidemiološke situacije i stavljanja Srbije na zelenu listu EU, što je doprinelo dodatnoj prepoznatljivosti naše zemlje kao celovite i raznolike turističke destinacije“.

Matić je rekla da je devizni priliv od turizma u 2019. godini, do sada najuspešnijoj turističkoj godini za Srbiju, iznosio 1,436 milijardi evra, te da su podaci o uspehu turističkog sektora u 2021. nadmašili sva očekivanja.

//