Tu kampanju je pokrenulo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Američkom privrednom komorom i e-Komerc asocijacijom sa ciljem da zaštiti gradjane od prevara putem onlajn kupovina.
Matić je rekla da trend ubrzanog razvoja utiče na rast prihoda od e-trgovine, ali i razvoj nelegalnog tržišta, posebno robe široke potrošnje, odeće, duvanskih proizvoda, alkohola, lekova, tehničke robe.

„Prema zvaničnim podacima u prvoj polovini 2021. godine broj ukupnih transakcija plaćanja karticom putem interneta iznosio je 14,7 miliona, od čega je broj dinarskih plaćanja na sajtovima srpskih trgovaca iznosio blizu 11 miliona transakcija, što je za 91 odsto više nego u prvoj polovini prethodne godine“, rekla je Matić.

Ona je dodala da je vrednost tih transakcija iznosila preko 25 milijardi dinara, što je rast od 99 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

U saopštenju je navedeno da je u prvoj polovini ove godine broj i vrednost porudžbina putem interneta, plaćenih u dinarima veći od broja i vrednosti porudžbina u svim ostalim valutama zbirno, u poredjenju sa istim periodom prethodne godine.

Istaknuto je da su ciljevi kampanje „Klikni na sigurno, kupuj provereno“ ukazivanje na mnogobrojne prednosti legalne e-trgovine kao što su potrošačka prava, zaštita gradjana od prevare, zaštita prava legalnih e-trgovaca i pozitivan uticaj na državni budžet.

Prvi potpredsednik Američke privredne korore (AmCham) Ivan Miletić izjavio je da gradjani koji kupuju od legalnih e-trgovaca registrovanih u Srbiji imaju sva prava regulisana zakonima Srbije.

„Zbog toga nam je glavni cilj da doprinesemo informisanju gradjana o načinima za prepoznavanje legalnih onlajn radnji, bezbednih načina plaćanja naručene robe, kao i da ih upoznamo sa potrošačkim pravima koje imaju“, istakao je Miletić.