Predlog potvrdjivanja Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi Broj 1/2021 o izmeni Aneksa 4 Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006), kojim se utvrdjuje Protokol o definiciji pojma “proizvodi sa poreklom” i metode administrativne saradnje je u Skupštini Srbije danas obrazložila ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Matić je rekla da se ovim zakonom potvrdjuje odluka potpisana u Skoplju, 21. juna 2021. godine, u prisustvu predstavnika svih CEFTA strana.Dodala je da će se odluka primenjivati do zaključenja i stupanja na snagu izmene Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu (“PEM Konvencija”).Ministarka je istakla da “pravila koja će se primenjivati u najvećoj meri obuhvataju interese naše zemlje kao i naših trgovinskih partnera u zoni slobodne trgovine”.”Ovo je od višestrukog ekonomskog značaja za našu privredu pre svega u pogledu njene konkurentnosti i izjednačavanja uslova za poslovanje na medjunarodnom tržištu”, rekla je Matić i pozvala poslanike da podrže predlog odluke.