Bećković je podržao koaliciju NADA „zbog zalaganja ovog saveza da se otvori pitanje državnog uredjenja i oblika vladavine, i da se gradjani na referendumu izjasne da li su za republiku ili obnovu Kraljevine Srbije“.

„Nema bolje koalicije, nema važnije reči i nema boljeg naslova od reči NADA. Došlo je vreme kad već imamo krunu na grbu i zastavi, da je imamo i na glavi onog kome pripada. Kralj nije vlast, on samo vlastima oduzima ono što im ne pripada, a Srbi su oduvek bili kraljevski narod. Svima je poznato da Srbi nisu ukinuli kraljevinu, nego je kraljevina ukinuta Srbima“, izjavio je Bećković.