Na to posebno ukazuje italijanski dnevnik “Korijere dela sera” koji predočava da “Si Đinping smatra da čvrstina veza prekoatlantskih saveznika nije baš zajamčena… i verovatno je tu u ponečemu u pravu”.

Svi komentatori ukazuju na zasad nepremostiv problem EU – ogroman deficit u trgovini s Kinom i zaostajanje u razvoju vrhunskih tehnologija.

Nemački list “Zidojče cajtung” piše da će komemoracija povodom 25-godišnjice NATO-bombardovanja Ambasade Kine u Beogradu proizvesti “upečatljive slike” za publiku u Kini, ali i na celom “Globalnom Jugu” – svetu izvan Zapada, da bi se ukazalo na “licemerje” NATO predvođenog SAD.

Francuski privredni dnevnik “Lezeko” štaviše misli da “Peking Srbiju pretvara u svog ‘Trojanskog konja’ za upliv u Evropi” i navodi da je Kina već preko Srbije zamašno investirala u “nove puteve svile”.

“Kina Srbiju vidi jasno kao jedno središte za svoje investicije i uticaj na stari kontinent.., a Beograd od tog petnaestogodišnjeg strategijskog partnerstva očekuje dragocenu finansijsku podršku, kao i da Kina bude ‘treći stub’ njegove spoljne politike rastegnute između Evropske unije i Rusije”.