U međuvremenu, u prvom članu ovog nacrta statuta stoji da je ” Asocijacija/Zajednica pravno lice osnovano u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Kosovo”.

U drugoj tački prvog člana, ističe se da je statut zajednice najviši pravni akt ovog mehanizma, koji usvaja Konstitutivna skupština ovog udruženja.

U tački tri prvog člana, predviđeno je da statut bude usvojen od strane Vlade Kosova i potvrđen od strane Ustavnog suda.

“Statut će biti usvojen pravnim aktom Vlade Kosova i dobiće ovlašćenje da donese uredbu Vlade u skladu sa pravnim sistemom Kosova nakon razmatranja od strane Ustavnog suda“, navodi se u ovoj tački.

Jedna od najvećih dilema koja se uvek postavljala na Kosovu je činjenica da će Zajednica opština sa srpskom većinom biti treći nivo vlasti na Kosovu.

To je, kako je navedeno uredjeno u članu četiri predloga statuta koji glasi – “Zajednica ni na koji način neće zameniti niti narušiti ustavnost i odnose između centralnih i lokalnih vlasti u Republici Kosovo”.

Ovim nacrtom je predviđena organizaciona struktura ZSO, čiji je najviši organ Skupština Zajednice.

U ovom nacrtu su predviđena ovlašćenja koja će ZSO imati na terenu u svim oblastima.

Očekuje se da će nacrt koji je izradila FES biti predstavljen javnosti 30. januara.