„Rusija mora odmah da obustavi vojne operacije koje je započela 24. februara 2022. na teritoriji Ukrajine“, izjavila je Džoan Donoghju (Joan Donoghue), sudija koja predsedava MSP-om sa sedištem u Hagu.

Prema njenim rečima, sud je veoma svestan „razmere tragedije u Ukrajini“ i „duboko je zabrinut zbog upotrebe ruske sile koja ozbiljno ugrožava medjunarodno pravo“.

Sud se izjasnio u kontekstu hitnog postupka koji je pokrenut nekoliko dana posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina je tražila od najvišeg suda UN da naloži Moskvi da odmah prekine svoju invaziju, dok se ne donese presuda o pozadini sukoba dve zemlje, a taj postupak bi mogao da traje godinama.

Ukrajina je 26. februara, dva dana posle početka ruske invazije, pokrenula postupak u kojem optužuje Rusiju za planiranje genocida i za namerno ubijanje ljudi ukrajinske nacionalnosti.

Presude MSP-a su obavezujuće i na njih se ne može uložiti žalba, ali sud nema načina i sredstva da navede zemlje da sprovedu te presude.