Iz ove ustanove je saopšteno da je komisija za nagradu bila jednoglasna u stavu da nagradu ove godine treba da dobije neko iz oblasti prosvete.

„Nastavnici daju značajan i permanentan doprinos afirmaciji bošnjačke kulture i bosanskog jezika u okviru nastave na bosanskom jeziku, pritom ne umanjujući značaj univerzalnih ljudskih vrijednosti i djelovanja na tom putu“, navodi se u saopštenju.

Melida Rebronja diplomirala je na Univerzitetu u Prištini, a od 2006. godine radi u novopazarskoj Gimnaziji kao profesor srpskog a kasnije i bosanskog jezika i književnosti.

Nagrada “Amir Dautović” se dodjeljuje za afirmaciju kulture suživota, sa akcentom na afirmaciju bošnjačke tradicije i bosanskog jezika, predstavljanje Novog Pazara kroz pojedinačno i grupno djelovanje na polju obrazovanja i kulture u minuloj godini.

Ustanovljena je 2017. godine, u znak sjećanja na tragično nastradalog profesora književnosti i jezika Amira Dautovića.