Memić je novinarima kazao da se nada da će izbori pokazati da su pripadnici te manjinske zajednice “konačno sazreli kao narod i da se sada može razmišljati o trajnom pomirenju Bošnjaka“.

Memić je dodao da svi politički akteri nakon izbora treba aktivno da učestvuju u izgradnji jedinstva među Bošnjacima i da pokušaju da pokažu „minimum konsenzusa oko nacionalnog dostojanstva“.