Ministar je precizirao da je do sada najviše bilo 29.000 prijavljenih građana u jednom danu.

On je podsetio da je prijava građana za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji u ovoj godini počela danas na šalterima javnog preduzeća “Pošta Srbije”, navodeći da su od ukupno prijavljenih 63 odsto penzioneri.

Memić je takođe ukazao i na veliko interesovanje ugostitelja za učešće u sistemu dodele vaučera i da je do sada prijavljeno 3.349 ugostitelja.

Građanima je na raspolaganju 100.000 vaučera u maksimalnoj vrednosti od 5.000 dinara koje mogu koristiti u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu dodele vaučera.

Vaučer od 5.000 dinara predstavlja maksimalan iznos sredstava koja korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva.

Korisnici vaučera po prvi put mogu biti i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju.

Vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar ove godine.