Memić je tokom sastanka rekao da se u narednom periodu moraju intenzivirati aktivnosti u cilju značajnijeg povećanja turista iz Egipta u Srbiju jer turistički promet izmdju dve zemlje nije na zadovoljavajućem nivou.

On je rekao da je jedan od ključnih preduslova za unapredjenje saradnje izmedju dve zemlje u turizmu uvodjenje direktne avio-linije izmedju Srbije i Egipta.

Salah je naveo da je potrebno da se poveća saradnja izmedju predstavnika turističke privrede obe zemlje, sa posebnim naglaskom na okolnost da je Srbija veoma atraktivna destinacija za turiste iz Egipta koji su, nakon pandemije u potrazi za novim destinacijama u Evropi.

Memić i Salah su se saglasili da je potrebno preduzeti zajedničke aktivnosti u cilju pokretanja novih inicijativa mladih, posebno na polju sporta i kulture.