NOVI PAZAR– Mešihat Islamske zajednice u Srbiji odbacio je i oštro osudio "neosnovane napade" na vrhovnog poglavara Islamske zajednice sa sedištem u Sarajevu i druge autoritete tog tela iznesene u saopštenju Ministarstva vera Srbije. U saopštenju Mešihata navodi se da "optuživati sve muslimane koji podržavaju reisa Mustafu Cerića i glavnog muftiju Muamera Zukorlića da krše verska prava muslimana znači optuživati apsolutnu većinu pripadnika Islamske zajednice i predstavlja vrhunac cinizma i neshvatljivo je da može doći sa pozicije državnog organa zaduženog za uspostavljanje dobrih odnosa sa crkvama i verskim zajednicama". Mešihat IZ u Srbiji ističe da "svojim neodgovornim ponašanjem Ministarstvo vera (Srbije) doprinosi kršenju verskih prava muslimana u Srbiji, na šta je Mešihat više puta proteklih meseci ukazivao". "U Srbiji postoji i može postojati samo jedna, jedinstvena, tradicionalna Islamska zajednica, a to je ona koja ima svoju bogatu duhovnu prošlost i tradiciju", ističe se u saopštenju. Mešihat IZ u Srbiji naveo je da je "neshvatljivo da Ministarstvo vera ignoriše činjenicu da su u svim dosadašnjim sukobima u Islamskoj zajednici žrtve bili službenici Islamske zajednice, a napadači baš oni čijem nelegalnom nastanku je kumovalo Ministarstvo vera". Ministarstvo vera Srbije odbacilo je kao "neobjektivne, neodgovorne i politički tendenciozne" ocene o stanju muslimana u Srbiji, koje je izneo Rijaset Islamske zajednice u BiH. Rijaset Islamske zajednice u BiH je intervenciju policajaca tokom sukoba dve grupe islamskih vernika u Tutinu ocenio kao "brutalne napade srbijanske policije na imame i džematlije" . Rijaset je od Beograda zatražio da poštuje verska prava muslimana i podržao glavnog muftiju u Novom Pazaru Muamera Zukorlića. Drugu struju u Islamskoj zajednici predvodi reis Adem Zilkić. Ministarstvo vera Srbije ocenilo je da je muslimane u Srbiji "podelio i deli upravo onaj ko sada poziva vlasti u Beogradu da to ne čine" i ponovo pozvalo sve verske vođe i verske službenike IZ da sve razmirice rešavaju mirnim putem i obustave sve delatnosti kojima se zloupotrebljava zajemčena sloboda veroispovedanja.