NOVI PAZAR– Mešihat Islamske zajednice u Srbiji o?ekuje od direktora policije Milorada Veljovi?a da hitno preduzme mere kako bi se osigurala bezbednost predstavnicima IZ i svim gra?anima Novog Pazara u skladu sa dogovorom sa sastanka održanog prošlog meseca, saopšteno je danas iz Mešihata IZ. U pismu Veljovi?u koje je potpisao potpredsednik Mešihata IZ Rešad Plojovi? navedeno je da su Novi Pazar i šire okruženje pod jakim terorom kriminalaca. Uz ime vo?e jednog od klanova, navedeno je i da pojedini policajci sara?uju sa kriminalnim grupama "štite?i ih od zakona". Plojovi? je u pismu direktoru policije Miloradu Veljovi?u naveo i koga Mešihat sumnji?i da je bio "udarna pesnicu u nasrtaju na Altun-alem džamiju" prošlog petka kada je u sukobu dve grupe vernika ranjeno ?etvoro ljudi, od kojih su dva policajca. Pismo koje je upu?eno danas Veljovi?u dostavljeno je, kako je navedeno, Policijskoj upravi Novi Pazar, doma?im i stranim organizacijama za zaštitu ljudskih prava, novinarskim udruženjima i medijima.