Vesović je istako da je Srbija, premda je mala zemlja, u stretegijskom smislu važna karika inicijative “Pojas i put”.

“Bez obzira što Srbija nije na obali mora, ona jeste na Dunavu. Veza Dunava i Crnog mora, a time i prekookeanskih logističkih puteva kojim se danas roba kreće, jeste značajna i kao potencijal i kao realnost. Bez Srbije, nema pravog spajanja tog puta ka Evropskoj uniji i zapadu Evrope”, rekao je Vesović, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Govoreći o perspektivama srpsko-kineske saradnje, Vesović je istakao važnost kineskih investicija koje doprinose srpskom izvozu u Kinu.

Da bi dva po veličini nesrazmerna partnera, kao što su Srbija i Kina, održala dugoročno partnerstvo, važno je da investicije većeg partnera doprinose izvozu manjeg partnera u tu zemlju, u ovom slučaju Kinu, smatra Vesović, dodajući da je vrednost srpskog izvoza u Kinu pre desetak godina iznosila svega nekoliko miliona, a danas je približno milijardu dolara.

“Inicijativa ‘Pojas i put’ je generator koji ubrzava ekonomsko povezivanje Srbije i Kine. Ova inicijativa daje globalni kontekst za našu bilateralnu saradnju. Za Srbiju je važno da njene kompanije budu deo lanca snabdevanja kineskih kompanija”, kaže Vesović.

On je posebno istakao značaj kineskih investicija u srpsku infrastrukturu.

“Efikasan transport je preduslov svakog ozbiljnog poslovnog učešća na tržištu. Ulaganja u infrastrukturu su važna, jer je koriste srpski građani i privrednici, ali i privrednici iz drugih zemalja. Nju ne koriste kineske kompanije”, rekao je Vesović.

On je istakao da je za svetsku, pa i srpsku ekonomiju, važno što se povratak na uobičajeni stil života, nakon pandemije, dočekuje sa izvesnim ekonomskim optimizmom. U tom kontekstu, Vesović je istakao važnost uspostavljanja letova iz Beograda za Peking i Tijenđin.

“Važno je istaći da Kinezi, dakle turisti i poslovni ljudi, u Srbiju mogu da doputuju bez vize. Uspostavljanje ovih linija je značajna vest za srpske poslovne ljude, ali je važna i za masovni turizan, tim pre što je Beograd, možda, najbolje što u ovom trenutku jugoistočna Evropa može da ponudi, a broj dolazaka kineskih turista bio je u našoj ekonomiji osetan, naročito od 2017. godine”, rekao je Vesović.