On je prezicirao da 32 odsto ispitanih podržava ovu vlast, 30 je za promene, navodeći i da veliki broj gradjana koji apstiniraju iz političkih razloga ukazuje da predstojeći izobri imaju veliki problem sa legitimnošću.

Objašnjavajući zašto negativan stav prema ovoj vlasti ne znači i automatsko glasanje za opoziciju, on je rekao da je „podmićivanje u toku“, navodeći primer deljanja sto evra pre izbora i istro toliko posle.

„To je kao pre Drugog svetskog rata kada je davan jedan opanak pre i drugi posle glasanja“, rekao je Mihailović, navodeći da tu spada i deljenje penzionerima paketa pomoći.

On je ukazao i da je opozicija naročito od 2012. raspolućena i u javnosti često vidjena po neslaganju.

Prema njegovim rečima, Stranka slobode i pravde i koalicija Moramo predstavljaju ozbiljniji pokušaj organizovanja opozicione scene ali je i dalje veliki broj partija opozicije koje ne mogu da nadju zajednički jezik oko osnovih stvari.

Govoreći o velikom broju apstinenata, on je rekao da je u najvećem broju motiv politički, jer ne veruju da se nešta može promenti, smatraju da će izbori biti pokradeni ili da njihova partija ne može da predje cenzus, što je sve „veliki udar na legitimnost“ izbora.

„Kad se taj broj kreće oko četvrtine ili petine upisanih onda se pitanje legitimnosti izbora postavlja u punoj snazi“, rekao je Mihailović.

On je naveo i da je u državnim službama oko 700-800 000 zaposlenih i da je bar polovina ucenjena, pogotovo tamo gde su nižeg obrazovnog nivoa.

Govoreći o legitimnosti, on je ukazao na „medijski monopol dominantne partije“, ocenjujući i da „opozicija nije bez medijske podrške“.

„Medjutim, svi mediji koji dobijaju ovako ili onako državnu pomoć ili reklame od bogatih firmi su državni mediji“, rekao je Mihajlović, koji je podsetio i na „dugotrajnu funkcionersku kampanju“.

Mihailović je rekao da je telefonski anketirano 1.223 grajanina, ali da su morali da zovu pet puta više jer su gradjani „zaplašeni“ i ne smeju da govore sa nepoznatima.