Navela je da su Poslovno udruženje “Toplane Srbije” i “Beogradske elektrane”, kao i EPS, EMS, EDS, “Srbijagas” i Uprava za rezerve energenata potpuno spremni za početak grejne sezone u skladu sa Zakonom o energetici i da je sve spremno da grejna sezona počne 15. oktobra.

“Naravno da mislimo da ne treba grejati stanove kada je spoljna temperatura visoka i biće potrebno nekoliko dana da se proveri da sve funkcioniše i tehnički, ali svakako je sve spremno da grejna sezona počne na vreme”, izjavila je Mihajlović.

Na sednici je razgovarano i o planiranim nabavkama mazuta za EPS, o proizvodnji i nabavci uglja, mogućoj proizvodnji električne energije tokom zimskih meseci i projekcijama za uvoz energije.

Predstavnici “Srbijagasa” izvestili su o popunjavanju skladišta “Banatski Dvor” i isporukama gasa termoelektranama-toplanama, i ukazali na potrebu za racionalno korišćenje ovog energenta.

Takođe je razmatrana situacija u vezi sa snabdevanjem naftom i naftnim derivatima, koje se odvija stabilno, kao i rešavanjem problema u snabdevanju tržišta peletom, navodi se u saopštenju.