Ona je sednici vlade otvorenoj za javnost, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, rekla da će ova situacija da potraje i duže, da su odvojena velika sredstva za nabavku dodatnih količina mazuta, kao i za uvoz električne energije.

“Predsednik je u pravu kada kaže da treba da razmatramo i kupovinu kapaciteta van granica Srbije, ali da vidimo koji su to energetski kapaciteti. Svakako je potrebno da ulažemo u kapacitete kod nas i da sprečimo da se ovakve krize ponove”, kazala je ministarka.

Istakla je da će neke odluke morati da se donose kada je reč o planiranju i upravljanju elektroenergetskim sistemom.