Dodala je da bez zakona nema ni investicija, nema ni razvoja, bez obzira na otpor i opstrukcije na koje se nailazi.

Srbija, kako je rekla, prvi put ima Zakon o korišćenju OIE i Zakon o racionalnoj upotrebi energije i energetskoj efikasnosti.

„Naši zakoni su potpuno uskladjeni sa EU standardima, ali ne samo zato što smo na putu ka članstvu u EU, već zato što je to osnova modernih i zdravijih rešenja“, rekla je Mihajlović.

Istakla je da je Ministarstvo pripremilo i novi plan investicija sa projektima vrednim ukupno 35 milijardi evra, sa težištem na obnovljive izvore energije (OIE) i izgrdnju hidroelektrana.

„Izradjujemo i nacionalni plan za klimu i energetiku i strategiju razvoja energetike koji će odrediti put naše energetike u narednih 20, 30, 40 godina. Naša vizija je da do 2050. godine budemo potpuno dekarbonizovana zemlja“, rekla je Mihajlović.

Prema njenim rečima plan je da Srbija do 2030. godine poveća procenat energije, dobijene iz OIE, konkretno iz energije sunca i vetra i da se taj procenat sa trenutnih 3,5 odsto podigne na bar 15 odsto, a da se istovremeno smanjuje proizvodnja iz termosektora.

Drugi, kako je rekla, podjednako važan deo kao što je normativni i strateški okvir jeste i zajednički, društveni konsenzus.

„Da svi zajedno razmišljamo o tome da je neophodno da smanjimo potrošnju, da povećamo štednju energije i da o životnoj sredini govorimo u svim sferama, da deca od malih nogu shvate znčaj životne sredine“, rekla je Mihajlović.