Dodala je da Srbija želi da se poveže i sa drugim državama u regionu, što će povećati bezbednost ne samo Srbije, već i celog regiona u gasnom sektoru.

Plan je, kako je rekla i izgradnja novog podzemnog skladišta gasa u Itebeju, a prioritet je i izgradnja novih elektroenergetskih kapaciteta, pre svega reverzibilnih hidroelektrana „Đerdap 3“ i „Bistrica“.

Na sastanku je bilo reči o u projektima koje ministarstvo sprovodi sa ciljem unapredjenja energetske efikasnosti i podršci EU, kao i o strateškim dokumentima, čija je izrada u toku.

„Napravili smo osnovu, donošenjem novog zakonodavnog okvira za nove investicije i prvi korak u procesu energetske tranzicije. Nacionalni integrisani klimatski plan i strategija razvoja energetike biće na širokoj javnoj raspravi“, rekla je ona.

Dodala je da treba da se razgovara o svim izvorima energije, a da je poseban deo strateških dokumenata vodonik.

Srbiji su, prema njenim rečima, potrebni novi kapaciteti koji koriste OIE, zbog promene „energetskog miksa“.

Žiofre je rekao da je Srbija za EU strateški važan partner i da će nastaviti da podržava projekte čiji je cilj sigurnost snabdevanja, diversifikacija izvora energije, liberalizacija tržišta i poboljšanje energetske efikasnosti.

On je ponovio da EU pruža podršku Srbiji za velike infrastrukturne projekte u vidu bespovratnih sredstava i povoljnih kredita.

„Nastavljamo da podržavamo projekte koji će unaprediti sigurnost snabdevanja, diversifikaciju izvora energije i poboljšanje energetske efikasnosti, a čiji je krajnji cilj smanjenje zagdjenja i ublažavanje klimatskih promena“, rekao je Žiofre.

Naglasio je da je važna gasna interkonekcija Srbija – Bugarska jer je „invazija Rusije na Ukrajinu jasno pokazala opasnosti zavisnosti od ruskog gasa“.

Na sastanku je razgovarano i o saradnji u borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama, unapredjenju položaja žena u Srbiji, zajedničkim projektima i planovima u oblasti rodne ravnopravnosti.