On je objasnio da je na sednici održanoj 20. marta Vlada donela odluku da se auto-put kroz Beograd preinači u “moto-put M-11” čime će maksimalna brzina biti ograničena na 100 kilometara na čas, ali je time ukinutzabrana izgradnje u zaštitnom pojasu tog javnog puta.

Miketić je u saopštenju objasnio da svaki auto-put ima zaštitni pojas, odnosno zonu širine 40 metara u kojoj je zabranjena izgradnja.

“U zaštitnom pojasu je zabranjena izgradnja bilo kakvih građevinskih ili drugih objekata, kao i građenje i postavljanje postrojenja, uređaja i instalacija”, istakao je Mikwetić u saopštenju.

Podvukao je da je sada, promenom kategorije tog puta, omogućena izgradnja mnogo bliže samom putu, jer se pojas zaštite snižava na 20 metara.

“Ovo će omogućiti intenzivnu izgradnju, pre svega za potrebe projekata solitera na Bežanijskoj kosi, nekadašnju BIP pivaru, parcelu ispod Autokomande i na mnogim drugim parcelama koje su u planu investitorske izgradnje, a još nisu poznate javnosti”, naglasio je Miketić.

Pošto “Beograd nema generalni urbanistički plan, moguće je usvajanje ovakvih naprečac donetih i profitom vođenih odluka koje su u suprotnosti sa javnim interesom”, ukazao je on.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *