Miketić je u današnjem saopštenju ukazao da prava Nacionalna strategija razvoja Srbije ne postoji od 2019. godine, a da je umesto toga, predsedink jedan stranački dokument nazvan “Srbija 2025” predstavio kao nacionalnu državnu strategiju razvoja – nikada usvojenu.

“Naravno, ti su ciljevi ostali prazno slovo na papiru, i naravno, bez ikakve zvanične evaluacije. Sada smo dobili nov marketinški paket ‘Srbija 2027 – skok u budućnost’, ponovo, bez ikakve procedure, bez stručne i profesionalne analize i naravno bez legitimiteta jer to predstavlja čovek koji za to nema mandat”, naveo je Miketić i dodao da je ovako predstavljen plan pravno nepostojeći.

On je naglasio da se država prilikom izrade strategije mora obratiti nauci, kako bi se stvorila vizija kakva Srbija treba da bude za dvadeset ili 30 godina, o demografiji, klimi, energetici, privredi, urbanizmu.

“Strategije ne smeju da imaju komponentu privatnog interesa, već se i donose da bi društveni interes bio jači od ličnih, partijskih. Upravo zato se se umesto zvaničnog krovnog dokumenta razvoja – nude šibicarski trikovi koji služe da zamaskiraju enornmno zaduživanje, otimanje državnih resursa i kapitala i dalje siromašenje stanovništva”, navedeno je u saopštenju.