On je u emisiji Zeleni minuti naveo da se broj divljih deponija smanjio u poslednjih nekoliko godina, jer je usluga komunalnog otpada proširena na prigradska i seoska područja.

„Postoji oko 30 mesta koja su stalno potencijalni izvor nastanka deponija, ali je tačan broj teško utvrditi jer dok se na nekim mestima čisti nelegalno odložen otpad, na drugim mestima nastaje. Trudimo se da u saradnji sa JKP „Čistoća“ proširimo uslugu odnošenja smeća, kako bi se taj broj smanjio“, rekao je Milanović.

Dodaje da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine ove godine izdvojilo oko 860.000 dinara za uklanjanje divljih deponija na sedam lokacija u okolini grada, i postavljanje video nadzora na četiri mesta.