Isplata odštete svim putnicima će, uključujući i one koji su do sada podneli zahteve, početi tek kada svi oštećeni budu podneli odštetne zahteve uz svu potrebnu dokumentaciju, kako je predviđeno prema ugovoru o osiguranju, navedeno je u saopštenju te osiguravajuće kuće.

Oštećeni putnici kompletnu dokumentaciju i popunjen Obrazac za prijavu štete treba da dostave na imejl adresu prijava@milenijum-osiguranje.rs ili putem preporučene pošte, na adresu Bulevar Milutina Milankovića 3b, Novi Beograd.

Putnici treba od dokumentacije da dostave pisani ugovor o turističkom putovanju, opšte uslove putovanja, program turističkog putovanja, potvrdu o garanciji putovanja, dokaze o plaćanju ugovorene cene putovanja u celosti ili delimično (fiskalni računi, avansni računi uz fiskalni račun, izvod iz banke), očitanu ličnu kartu i kopiju kartice sa tekućim računom oštećenog lica.

Milenijum osiguranje zadržava pravo da zatraži i drugu neophodnu dokumentaciju u zavisnosti od konkretnog slučaja.

Agencija “Barcino turs”, proglašena je insolventnom 3. januara, u skladu sa današnjim dopisom ministarstva turizma i omladine.

Prema podacima Jedinstvenog registra računa pri Narodnoj banci Srbije, računi te agencije su u blokadi od 30. oktobra prošle godine, a iznos blokade je oko 19 miliona dinara.