Kako je precizirano, zahtev za refundaciju troškova može se dostaviti imejlom na adresu: prijava@milenijum-osiguranje.rs,  poštom na adresu: Milenijum osiguranje a.d.o. Bulevar Milutina Milankovića 3B, Novi Beograd 11070 ili lično u svim ekspoziturama i prodajnim kancelarijama Milienijum osiguranja.

Više informacija o načinu podnošenja zahteva i potrebnoj dokumentaciji može se pronaći na sajtu https://www.mios.rs/strana/prijava-stete.html.

Precizirano je da Milenijum osiguranje, u saradnji sa asistentskom kompanijom, radi na zbrinjavanju hospitalizovanih putnika u Sofiji, a da poziva sve ostale povređene putnike, koji su imali troškove lečenja u Bugarskoj, da se jave kako bi im troškovi bili refundirani u što kraćem roku.