Trenutno se analiziraju mogući pravci snabdevanja sirovom naftom i naftnim derivatima iz terminala i rafinerija u okruženju, kao i raspoložive pravne, poslovne, logističke i tehničke mogućnosti za uvoz sirove nafte i derivata ukljuljučujući putem cevovoda, železnicom, cisternama i rečnim transportom, odnosno kroz luke.

Takodje se sagledavaju efekti promena u načinu snabdevanja na rad domaćih rafinerijskih kapaciteta, mogućnosti korišćenja domaće nafte i povećanja rezervi nafte i derivata u skladištima, kako bi se što adekvatnije odgovorilo na moguće prekide isporuke naftovodom JANAF, navodi se u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike.

Biće sagledane sve mogućnosti da se snabdevanje JANAF-om produži, uz preduzimanje mera za stvaranje rezervi za premošćavanje mogućih poremećaja.

Transport sirove nafte u Srbiju obavlja se pre svega cevovodnim putem, odnosno naftovodom JANAF, koji povezuje luku Omišalj sa transpornim sistemom javnog preduzeća Transnafta, odakle se otprema do rafinerija u Novom Sadu i Pančevu.