NOVI PAZAR- Jedna od autorki brošure “Regionalni okvir razvoja i evropske integracije” Jelica Mini? ocenila je danas u Novom Pazaru da Sandžak može da odigra veliku ulogu u objedinjavanju interesa Zapadne Srbije, dela Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ona je, nakon promocije ove brošure, novinarima rekla da Sandžak mora da pokaže mnogo više inicijative i interesovanja za svoju ulogu u procesu evropske integracije. “Na osnovu svega što znam, ne dolazi sve sa vrha države i realne potrebe ovog regiona moraju se definisati na nivou regiona. Trebalo bi mnogo više saradnje ovdašnjih politi?kih aktera, da bi se što bolje plasirale realne potrebe regiona, jer bi one predstavljele osnovu da se neka politika definiše”, rekla je Mini?eva. Ona je dodala da misli na region Sandžaka koji obuhvata i nekoliko opština u Crnoj Gori. “Ovaj prostor treba da se definiše kao jednu evropska regija. Treba stvoriti region koji ?e energetski, saobra?ajno i kulturno emitovati svoju ponudu ka ostalim regionima”, oceniola je Mini?eva. Promociju brošure „Regionalni okvir razvoja i evropske integracije” organizovali su Evropski pokret u Srbiji i Lokalno ve?e Evropskog pokreta u Novom Pazaru. Brošura je rezultat zajedni?kog rada sedam organizacija i instituta iz regiona zapadnog Balkana. Na promociji je pored Mini?eve govorio i ?lan Evropskog pokreta u Srbiji Milan Simurdi?.