Svečlja je ukazao da se u borbi protiv ekstremizma i terorizma “posebno mora obratiti pažnja na srpske ekstremističke ideologije koje imaju za cilj da se infiltriraju na sever zemlje (Kosova)”.

“Da stvar bude gora, svi smo videli terorističke akte srpskih kriminalnih grupa nad našim policajcima i nad gradjanima i njihovom imovinom”, rekao je Svečlja u Prištini.

Na skupu povodom početka izrade Akcionog plana strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, govorio je i šef Misije OEBS-a, Majkl Devenport koji je podvukao da će OEBS podržavati aktivnosti koje proizlaze iz buduće strategije.

Devenport je visoko ocenio “blisku saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova (Kosova) i OEBS-a, posebno u oblasti borbe i prevencije nasilnog ekstremizma i terorizma”, ističući da je Kosovo “medju prvim zemljama” koje su zakonom sankcionisale učešće svojih gradjana u ratovima u inostranstvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je prenelo da je Svečlja govorio o stvaranju bezbednog okruženja kroz vladavinu zakona, poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, suzbijanju angažovanja gradjana Kosova u sastavu terorističkih organizacija tokom sukoba u inostranstvu, ekstremizmu s verskim motivima, porastu nasilnog ekstremizma kao što su ekstremna desnica ili etnonacionalizam.