Taj vid rada bi, kako navedeno, naročito bio koristan za zaposlene majke, jer omogućava rad od kuće.

Prema rečima Baste neophodne su izmene i dopune Zakona o radu u delu koji reguliše porodiljsko odsustvo, kako bi se ženama preduzetnicama omogućilo da imaju ista prava kao i druge zaposlene žene.

Na sastanku je razgovarano o zelenoj agendi, preduzetništvu i osnivanju fonda za start-ap kompanije.

Beriša je rekao da se treba fokusirati na stvaranje platforme i umrežavanje više resora kako bi se ti ciljevi realizovali i da će se nastaviti dobra saradnja Ministarstva privrede i UNDP-a.