“Ta pojava globalnog karaktera, štetna po svojim karakteristikama iziskuje od svih nas da iskažemo iskrenu i istinsku posvećenost dijalogu kao osnovnom mehanizmu koji treba da vodi postepenom umanjenju društvenih polarizacija”, naveo je Ristić u intervjuu za list Politika.

Po njegovim rečima, poseban društveni izazov su napadi na novinare koji predstavljaju ne samo opasnost po ličnu bezbednost pojedinca već ometaju razvoj medijske sfere.

On je dodao da su ohrabrujući signali nedavne pravosnažne presude onima koji su organizovali i izvršili napade na novinare.