On je za Radio televiziju Srbije (RTS) naveo da već dva puta inicijatori, kosponzori rezolucije odlažu glasanje zato što “nailaze na ozbiljan i u činjenicama utemeljan otpor, ne samo Srbije, već mnogih slobodarskih država u svetu”.

“Dakle, Srbija je uvek jasno i odlučno osuđivala zločin u Srebrenici iz jula 1995. godine. Mi nismo saglasni sa kvalifikacijom i to sada ne govorim kao ministar, govorim kao istoričar koji se četvrt veka bavi kulturom sećanja. Znate, taj zločin jeste zločin, nema nikakve dileme, ali on ne sadrži elemente genocida. On pre svega ne sadrži genocidnu nameru, a potom i genocidne radnje. I to je potpuno jasno”, rekao je Ristić.

Prema njegovim rečima, ova rezolucija ima za cilj da ojača težinu presuda suda u Hagu koje su “uvek izazivale ozbiljne kritike u stručnoj javnosti”.

“Ono na čemu radimo 24 sata dnevno, to je da što veći broj država bude odsutan iz sale, suzdržan, odnosno da glasa protiv, i da na taj način ne može da se postigne apsolutna većina u Generalnoj skupštini UN”, naveo je Ristić.

To što je iz Crne Gore najavljena podrška toj rezoluciji, Ristić vidi kao ozbiljan pritisak na tu državu.

Ristić, koji je bio u delegaciji Srbije u Donjoj Gradini, na jučerašnjem obeležanju Dana sećanja na žrtve ustaških zločina, izrazio je žaljenje što se sadašnja koncepcija muzejske postavke u Jasenovcu zasniva na tome da su u logoru stradale žrtve pojedinci – bez navođenja njihovog porekla.