To je saopštio ministar za informatičko društvo i administraciju Severne Makedonije Azir Aliu, navodeći da ti završni akti definišu način zajedničkog korišćenja radio-frekvencijskog spektra i satelitske orbite.

​”Proces koordinacije za dobijanje iste orbitalne pozicije u fiksnim i radiodifuznim satelitskim servisima je bio dug, ali smo na kraju uspeli. Danas i Makedonija ima mesto u orbiti. Naša orbitalna pozicija je od danas sigurna, sledeći korak je lansiranje satelita!”, istakao je Aliu.

Drugo dostignuće za Severnu Makdoniju je “Digitalna dividenda 3” koja oslobađa frekventni prostor za šestu generaciju mobilnih mreža (6G) u nižim frekventnim opsezima, dodao je ministar.

“Danas su zemlje iz celog sveta na ITU svetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji (VRC-23) definisale digitalnu transformaciju”, zaključio je Aliu.