Novu zgradu Centra za socijalni rad Kikinda će dobiti uz podršku tog Ministarstva, lokalne samouprave, koja je obezbedila lokaciju i infrastrukturu i Programa UNDP.

Starović je rekao da će zgrada koštati 1,7 miliona dolara, da će imati 1.000 kvadrata i da će biti najmoderniji i najfunkcionalniji objekat takve vrste u Vojvodini, a rok za izgradnju je 300 dana.

Beriš je rekao da “današnja ceremonija ne predstavlja samo početak radova na novoj zgradi, već i postavljanje temelja za svetliju, inkluzivniju budućnost lokalne zajednice”.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNDP su krajem 2021. godine započeli projekat “Poboljšanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”, kako bi se unapredili uslovi rada zaposlenih i pružio bolji kvalitet usluga, a posebno za ranjive grupe u lokalnim zajednicama – osobe sa invaliditetom, starije sugrađane, žene i decu.