Sastanak s predstavnicima pokrajinskih sekretarijata i lokalnih samouprava su organizovali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Beogradska otvorena škole (BOŠ) u sklopu projekta “Dijalog promene“ koji realizuje BOŠ sa partnerima, a finansira ga Delegacija EU u Srbiji.

Žigmanov je na sastanku sa predstavnicima pokrajinskih i lokalnih organa vlasti koji su “kontakt tačke” za saradnju s organizacijama civilnog društva u Vojvodini “dao punu podršku stvaranju i širenju” tim aktivnostima, saopštilo je njegovo ministarstvo.

Ministar je istakao da se time unapredjuje dijalog i saradnja i jača demokratija u Srbiji.

Podsetio je da je u mandatu njegovog ministarstva unapredjivanje saradnje javnog i civilnog sektora i stvaranje “takozvanog podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva”.

“Upravo u tome jeste velika uloga države”, rekao je Žigmanov.

Država treba da obezbedi neometane uslove za rad nevladinog sektora i “stvori ambijent u kojem civilni sektor može slobodno da zagovara neke svoje interese”, ali i da država inicijative tog sektora “ozbiljno razmatra i vodi otvoren dijalog o tim pitanjima“, naglasio je ministar.