Ona je objasnila da taj primer pokazuje da je moguće obezbediti da se najvrednijim nacionalnim energetskim resursima upravlja na održiv i efikasan način, da oni ostanu u vlasništvu države i da se stvori klima za povećanje ulaganja, a da se kroz unapređenje upravljanja maksimizuje korist za građane.

Njeno ministarstvo je prenelo da je Đedović rekla da i buduće strateške pravce Srbije u oblasti energetike treba definisati vodeći računa o nacionalnim i ekonomskim interesima, i o očuvanju i unapređenju energetske bezbednosti.

“Unapređenje upravljanja jedan je od ključnih koraka koji je potreban da bismo naše ciljeve sproveli u delo i zato smo prve odluke u reformi EPS-a doneli već u prvih šest meseci rada novog ministarstva”, navela je ona.

“Prvi korak smo napravili promenom pravne forme i donošenjem Statuta, a sledeći korak biće formiranje Nadzornog odbora koji će imati mnogo veće nadležnosti i odgovornost, sa smanjenim uplivom politike, jer je Vlada svesno smanjila svoja ovlašćenja, kako bi omogućila profesionalizaciju menadžmenta”, kazala je Đedović.

Dodala je da je to važno jer će ova i naredne godine biti godine borbe sa krizom, u kojoj će biti potrebni stabilnost i dobri rezultati energetskih preduzeća, a uporedo se se unapređuju ključni zakoni kako bi se povećao udeo “zelene energije” u energetskom sistemu.

Ukazala je da je cilj da se povećaju proizvodni kapaciteti tako da domaće energetske kompanije mogu da učestvuju zajedno s privatnim, kao partneri u “zelenoj tranziciji”, uz veće učešće OIE.

Đedović je navela da je to i cilj budućih aukcija, a da je država spremna da napravi moderan i za investitore predvidiv okvir, u kojem će jasno znati svoja prava i obaveze, kako bi mogli da planiraju svoje projekte.

Ambasador Norveške u Srbiji, Jern Eugen Jelstad, naglasio je da u poslednjih godinu i po Norveška i Srbija imaju intenzivnu saradnju u oblasti energetike u kojoj su postignuti značajni rezultati, pre svega zahvaljujući političkoj posvećenosti državnog vrha obe zemlje.

Cilj te saradnje je da Srbija dobije moderan i efikasan energetski sektor rekao je on i izneo da “želimo da budemo saveznici u budućem zelenom energetskom sistemu Evrope”, navodeći da su zato na današnjem skupu i predstavnici četiri ključna norveška energetska preduzeća, te je ta konferencija prilika da se upoznaju s potencijalima za ulaganje.

“Energija iz OIE je prioritet, kako zbog klimatskih promena tako i zbog nacionalnih interesa jer je ‘zelena ekonomija’ najbrže rastuća grana privrede”, naglasio je ambasador Norveške.