“Nadala sam se da će pravosuđe rasvetliti zločin i da će pravda konačno biti zadovoljena. Posle poslednje presude Apelacionog suda u Beogradu, smatram da svaki građanin ove zemlje, pa i ja kao ministar pravde, imam pravo da iznesem svoj stav o tom postupku. Zbog toga sam duboko razočarna poslednjom presudom Apelacionog suda u Beogradu i radom pravosuđa na rešavanju slučaja ubistva novinara Slavka Ćuruvije”, rekla je Popović u pisanoj izjavi.

Ona je kazala da je njen stav takav, bez obzira na saopštenje Apelacionog suda u Beogradu objavljeno 2. februara na sajtu suda, “iz koga nedvosmisleno proizilazi da je jedini očevidac celog događaja, oštećena Branka Prpa, tokom celog postupka izjavljivala da ni jedan od okrivljenih nisu lica koja su novinara Slavka Ćuruviju lišili života”.

“Uprkos svim naporima da se kroz Ustavne amandmane dodatno ojača nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva, uprkos tome što smo svesno razvlastili Narodnu skupštinu u postupku izbora sudija i nosilaca javnotužilačke funkcije, pravosuđe nije ispunilo svoj osnovni zadatak. Кada se 25 godina čeka da se neki slučaj reši, to već samo po sebi ne može biti pravda. A kada ni posle 25 godina nije rešen slučaj i nisu kažnjeni vinovnici, onda se to ne može nazvati drugačije do najvećom nepravdom”, istakla je Popović.

Dodala je da “prioritet celog društva i države mora biti zaštita bezbednosti svakog građanina i stanovnika ove zemlje, a posebno novinara”.

“Izvršna vlast će, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, nastaviti da radi na jačanju zaštite bezbednosti građana i novinara. Izražavam očekivanje da će i sudska vlast pored primene prava shvatiti važnost borbe za pravdu i učiniti dodatne napore u tom smeru”, rekla je Popović.

Ona je podsetila da je Viši sud u Beogradu doneo osuđujuću presudu za četvoricu radnika bivšeg Resora državne bezbednosti, za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije u aprilu 1999. godine, dok je u postupku po žalbi petočlano veće Apelacionog suda jednoglasnom odlukom preinačilo tu presudu i oslobodilo optužene.