Kako je saopštilo Ministarstvo pravde, sagovornici su ocenili kao uspešnu saradnju Srbije s tim sudom.

Razgovarali su i o budžetu za rad Medjunarodnog krivičnog suda u uslovima svetske energetske i ekonomske krize.