Na kraju trodnevnog skupa, održanog od 1. do 3. decembra na Brdu kod Kranja, slovenačko predsedavanje Unijom navelo je da su učesnici, u delu sastanka o pravosudju, razgovarali o vladavini prava, reformama u oblasti pravosudja, unapredjenju pravosudne obuke i različitim inicijativama i izazovima u oblasti digitalizacije pravosudja.

Ministri sa Zapadnog Balkana naveli su ključna dostignuća u oblasti vladavine prava i reforme pravosudja, kao i područja u kojima je potreban dalji napredak.

Evropska komisija je predstavila godišnji izveštaj o vladavini prava za zemlje članice EU i izveštaj o napretku dva projekta za merenje performansi pravosudnih sistema partnera sa Zapadnog Balkana, dodaje se u saopštenju.

Ministri pravde i unutrašnjih poslova istakli su značaj unapredjenja pravosudne obuke i ključnu ulogu podrške EU u toj oblasti, kao i važnost bolje identifikacije potreba i dugoročnih programa obuke, naročito kroz obezbedjivanje redovnog učešća svih aktera u sektoru pravosudja.

Komisija je predstavila ciljeve i trenutno stanje u primeni Evropske strategije za obuku u pravosudju 2021–2024, koja je, kako se navodi, važno sredstvo za obezbedjivanje efikasne primene prava EU i za promovisanje medjusobnog poverenja medju pravosudnim profesionalcima u prekograničnim postupcima, piše u saopštenju.

Predstavnici EU i Zapadnog Balkana istakli su značaj digitalizacije, koja će olakšati pristup pravosudju, poboljšati ukupnu efikasnost pravosudja i obezbediti otpornost pravosudnih sistema, uz jačanje njihovog integriteta i odgovornosti.

Ministri su razgovarali i o naporima i izazovima digitalne transformacije i predstavili najnovije inicijative u toj oblasti, navodi se i dodaje da su se partneri sa Zapadnog Balkana obavezali na dalju modernizaciju pravosudnih sistema uz dostupnu podršku EU.

Slovenački ministri pravde i unutrašnjih poslova, Marjan Dikaučič i Aleš Hojs predstavljali su na Forumu slovenačko predsedavanje Savetu EU, dok su u ime Evropske komisije učestvovali komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson (Ylva Johansson) i komesar za pravosudje Didije Rejnders (Didier Reynders).

Dikaučič je pomenuo “posvećenost svih učesnika jačanju vladavine prava, posebno kontinuiranim naporima na obezbedjenju nezavisnosti, odgovornosti, integriteta, kvaliteta i efikasnosti pravosudnih sistema”, navodi se u saopštenju. //