“E-vaučer” će biti jedina adresa na koju će se podnositi prijave za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje smeštaja u Srbiji, dostavljanje vaučera, kao i za postupak refundacije za ugostitelje, navedeno je u saopštenju Ministarstva turizma i omladine.

Kako je istaknuto, cilj je da se ubrza, pojednostavi i olakša podnošenje prijava za dodelu i korišćenje vaučera, što će, očekuje se, dati dodatni podsticaj razvoju domaćeg turizma.

Kreiranje novog softverskog rešenja i njegovo testiranje će se sprovoditi tokom ove godine, a puštanje u rad sistema “E-vaučer” planirano je u 2025. godini.

Sporazum će omogućiti i unapređenje rada Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma “E-turista”, koji predstavlja jedinstvenu bazu svih smeštajnih kapaciteta u Srbiji, saopšteno je.