“Do sada su ispunjeni svi ciljevi za dati period, a planirano je da Odbor direktora MMF-a u junu odobri prvu reviziju aranžmana”, navodi se u sapštenju.

Razgovori zvaničnika Srbije s predstavnicima MMF-a, predvođenim novim šefom Misije Donalom Mekgetigenom, trajali su dve nedelje.

Aranžman Srbije sa MMF-om se sprovodi od decembra 2022. godine i traje 24 meseca s ciljem očuvanja makroekonomske i finansijske stabilnosti, jačanja otpornosti privrede u uslovima globalne energetske krize, i podsticanja održivog rasta.

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da je MMF zadovoljan napretkom programa, kao i stanjem u privredi Srbije.

“Pohvala MMF-a, kao jedne od najvažnijih finansijskih institucija na svetu, daje kredibilitet našoj ekonomskoj politici i pokazuje da smo na dobrom putu. Predstavnici Fonda su pohvalili naše makroekonomske rezultate, sa posebnim naglaskom na nivo stranih direktnih investicija, koji je rekordan, i istakli da se naša ekonomija pokazala otpornom na spoljne šokove”, istakao je Mali.

Dodao je da je sada jedini izazov inflacija i da očekuje da se ona prepolovi do kraja ove godine, za šta je važna dalja dobra koordinacija fiskalne i monetarne politike.

Mali je rekao da je apsolutni prioritet Vlade restrukturiranje energetskog sektora, što je i važan deo aranžmana s Fondom.

“Pripremamo plan investicija za energetski sektor, sa definisanim prioritetima i projektima koji se mogu sprovoditi tokom narednih nekoliko godina. To će dodatno pokrenuti našu industriju i ubrzati rast BDP-a. Mnogo toga jesmo uradili, ali dosta posla je i pred nama. Moramo da ulažemo u energetiku, u tzv. zelenu agendu, ali i da nastavimo sa daljim ulaganjima u putnu i železničku infrastrukturu i naročito obrazovanje. Važno je da nađemo nove izvore rasta”, rekao je ministar.

On je istakao da je deo agende sa MMF-om restrukturiranje i profesionalizacija preduzeća u državnom vlasništvu. U pripremi je i Zakon o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, koji je u decembru prošao javnu raspravu i sada su u toku dalja usaglašavanja.